Ochrana majetku a osob

Jak vše probíhá?

Poskytneme doprovod a ochranu rozměrných nákladů, kolon vozidel, bezpečnostní převozy osob a majetku.

Dále zajistíme kompletní stěhování bytů, rodinných domů a společností, a to zárověň s bezpečnostní ochranou veškerého stěhovaného, a zvláště pak hodnotně cenného majetku klienta, před zcizením, nebo poškozením. Na všechny úkony během stěhování dohlíží člen bezpečnostní stráže, který prověřuje nepoškozenost stěhovaných věcí, jejich stav opotřebení, kvalitu jejich ochrany – způsob a funkčnost provedeného zabalení – a vše dokumentuje prostřednictvím audio i video záznamu, včetně písemného převzetí daných věcí, které nám svěříte k transportu. Za námi převzaté věci ručíme a v případě jejich poškození vám toto finančně kompenzujeme.

Starožitnosti a podobně jinak hodnotné věci jsou transportovány ve zvláštním bezpečnostním režimu transportní přepravy.