Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu www.stehovanijm.cz (dále též „Web“), provozovaný provozovatelem Jiřím Pohořelým, sídlem U družstva Ideál 4, Praha 4 - Nusle | IČ: 04262913, kontaktní také na info@stehovanijm.cz vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás, jako správce osobních údajů a fyzických osob, jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit webu takto:


Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.


Zpracováváme vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), také v souvislosti s vaším užitím webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod.. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně vašeho profilování. Tyto osobní údaje máme za účelem přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání vaší objednávky/nezávazných kalkulací a komunikace o ní a jiných našich službách.


Vaše osobní údaje tedy zpracováváme proto, abychom:  • mohli splnit smlouvu/kalkulaci/objednávku s vámi
  • splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady, faktury, protože jste nám sami udělili souhlas
  • je v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje z vašich dřívějších objednávek/kalkulací/faktur na našem webu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich služeb apod.


  • Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@stehovanijm.cz. Tím vším však není dotčeno vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.